Son Peygamber Çocuk Logo

Lütfen Bekleyiniz...

KASIM 

Peygamberimiz'in ilk çocuğu olan Kasım, küçük yaşında hayatını kaybetmiştir. Mekke'de doğan Kasım, vefat ettiğinde 17 aylıktı. Kasım'dan dolayı Peygamberimiz Ebu'l Kasım olarak anılmıştır.
ZEYNEP

Kızların en büyüğü olan Zeynep, Ebu'l As ile evlendirilmiştir. Kocası Müslüman olmadığından, Zeynep'in hicret etmesine izin vermemiştir. Bedir savaşında esir düştükten sonra, Zeynep'i Medine'ye göndermesi koşuluyla serbest bırakılmıştır. Ardından Müslüman olan Ebu'l As Medine'ye gelerek, Zeynep'le yeniden beraber olmuştur. Hz. Zeynep 30 yaşında vefat etmiştir.
RUKİYYE

Ebu Leheb'in oğlu Utbe ile evlenmiş, kardeşi Ümmü Gülsüm gibi, Tebbet Suresi'nin indirilmesinden sonra, Ebu Leheb'in baskısıyla boşanmak durumunda kalmıştır. Daha sonra Hz. Osman ile evlenmiş ve Habeşistan'a hicret etmişlerdir. Bedir zaferinin ardından vefat etmiştir. Hz. Osman'la mutlu bir evlilik hayatı olmuştur.
ÜMMÜ GÜLSÜM

Ebu Leheb'in oğullarından Uteybe ile evlenen Ümmü Gülsüm, İslam'ı ilk kabul edenlerdendir. Tebbet Suresi'nin inmesinden sonra, Uteybe ile boşanmıştır. Ümmü Gülsüm, Sevgili Peygamberimiz ile yaşamıştır. Annesinin vefatından sonra Peygamberimiz'le birlikte Medine'ye hicret etmiştir. Kardeşi Rukiyye'nin vefatından sonra ise Peygamberimiz tarafından Hz. Osman'la evlendirilmiştir. Hicretin dokuzuncu yılında hastalanarak, vefat etmiştir.
FATIMA

Sadece bu kızı Peygamberimiz'den sonra vefat etmiştir. Peygamberimiz'in ölümünden sonra altı ay kadar yaşamış, 24 yaşında vefat etmiştir. Hz Ali ile evlenmiştir. Ümmü Gülsüm ve Zeynep adında iki kızı, Hasan ve Hüseyin adında iki oğlu olmuştur. Peygamberimiz'in soyu Hz. Fatıma tarafından devam etmiştir.
ABDULLAH

Kasım gibi bu oğlu da küçük yaşta hayatını kaybetmiştir. Sütten kesilmeden vefat eden Abdullah, Tahir ve Tayyip adlarıyla da anılmaktadır.
İBRAHİM

Peygamberimiz'in en son çocuğudur. Hicretin sekizinci yılında bir buçuk yaşındayken vefat etmiştir.